Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

tokickthebucket
tokickthebucket
4513 d4ad 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Sponsored post
feedback2020-admin

July 04 2015

tokickthebucket
Reposted fromFlau Flau viamatuss matuss
1724 1edf
tokickthebucket
1069 9381 500
Reposted fromolewka olewka viamatuss matuss
tokickthebucket
6753 1173 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamatuss matuss
tokickthebucket
8234 ca51
Reposted frombauarbeiterbabe bauarbeiterbabe viamatuss matuss
tokickthebucket

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viamatuss matuss
1398 a41f
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viamatuss matuss
tokickthebucket
9036 5cc8
Reposted fromretaliate retaliate viamatuss matuss
6932 dbff
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamatuss matuss
tokickthebucket
Żyję dla takich chwil, kiedy bierzesz haust powietrza
I krzyczysz: „Chwilo, proszę, bądź wieczna!”
— Leszek Kaźmierczak
Reposted fromLottie Lottie vialekkaprzesada lekkaprzesada

July 03 2015

tokickthebucket
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek
tokickthebucket
tokickthebucket
Reposted fromszelestyna szelestyna viafelicka felicka
tokickthebucket

July 02 2015

tokickthebucket
Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? [...] Jakby za każdym razem coś zostawało między kartkami: uczucie, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po latach zaczynam ją kartkować, odnajdujemy w niej nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie.
— Cornelia Funke
Reposted frommissljud missljud viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
tokickthebucket
9057 3fc0 500

elvagilante:

One of these people is regarded as one of the most attractive in the world and the other as one of the least, but for one brief, shining moment, they looked exactly alike.

tokickthebucket
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...